image

Over AVT | Visie

Health our passion.

Veel mensen leven met klachten die het leven soms echt onaangenaam kunnen maken. Soms zijn er mogelijkheden waarmee de klacht kan worden bestreden, maar die de oorzaak niet wegneemt, waardoor de klacht steeds terugkomt. Wij als osteopaten gaan op zoek naar de oorzaak van de klacht en starten samen met u een specifieke behandeling op.

The wheel of life!
The Wheel of life

Voor ons komt gezondheid op de eerste plaats. Deze is uiteraard veel breder dan de afwezigheid van ziekte en gebreken. Wij zijn van oordeel dat de mens zelf een positieve invloed kan hebben op zijn eigen gezondheid; zowel door zijn innerlijke instelling als door zijn manier van leven. Daarom wordt gezondheid meer gezien als een staat van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, en niet louter als afwezigheid van ziekte.

Niets bestaat geïsoleerd.

Zowel gezondheid of ziekte niet. Ook de mens staat niet los van zijn omgeving, maar maakt daar deel van uit. Alles waarmee hij te maken heeft: familie, werk, sociale relaties, gezonde voeding, milieu, voldoende beweging en het voorkomen van stress, heeft een effect op zijn gezondheid. En uiteindelijk op zijn gevoel van welbevinden.

Vandaag worden in scholen en bedrijven veel gefocused op topics zoals het belang van voldoende beweging, goede voeding en op tijd ontspanning en rust. Ook geloof, meditatie en de sterk in opmars zijnde mindfulness dragen uiteindelijk hun steentje bij tot een bredere kijk op het begrip gezondheid.

Wij als osteopaten kunnen alleen maar een sturende kracht zijn om iemand met een problematiek gezonder te maken. De mens draagt van nature een zelfgenezend vermogen in zich. De osteopathie kan deze enkel helpen activeren.

Wij als osteopaten gaan op zoek naar de oorzaak van de klacht en starten samen met u een specifieke behandeling op.